‘Dijital Teknolojiler Ve Şirketlerin Topluma Katkı Programları’

 21. yüzyılda ilerlerken dijital teknolojilerin gelişimi ve sosyal medyanın yükselişi şirketlerin topluma katkı biçimlerini ve bağışçılığın doğasını değiştiriyor. Kitle destek platformları ve akıllı telefon uygulamaları kişilerin bağışçılığa aktif katılımını mümkün kılan ve bağışçılığı tabana yayan araçlardan bazıları. Kendini çabuk yenileyen ve fırsatı gören teknoloji şirketleri geleneksel ürün ve hizmet bağışlamanın ötesine giden yaratıcı yöntemlerle alandaki avantajlarını topluma katkı programlarında kullanıyorlar.

TTGV tarafından düzenlenen, yeni yılın ilk ‘meet@ideaport’ söyleşisinde, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Sosyal Yatırım Programı Direktörü Sevda KILIÇALP dünyadan örnekler vererek bağışçılıktaki son eğilimlerden ve bunlara şirketlerin nasıl adapte olabileceğinden  bahsedecek; şirket çalışanlarının katılımını arttırmak ve şirketin toplumla olan bağını güçlendirmek için dijital teknolojilerin sunduğu imkanları aktaracak.

Vodafone Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Bölüm Başkanı Başak ULGENALP, IBM Türk Kurumsal Vatandaşlık ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Ceyhun GÖCENOĞLU ve INTEL Türkiye Kurumsal İlişkiler Müdürü Melih GEZER ise şirketlerin misyonuna paralel ve hatta onu güçlendiren bir topluma katkı stratejisi oluşturma konusunda kurumsal örnekleri paylaşacaklar.

Etkinlik, teknoloji şirketleri başta olmak üzere topluma katkı programlarında yeni teknolojileri kullanmak isteyen şirketlerin özellikle kurumsal iletişim ve KSS yöneticilerini iyi uygulamaları paylaşmaya ve yenilikçi yöntemleri keşfetmeye çağırıyor.

28 Ocak 2014, 14:00 Bilkent Cyberpark, Dr. Fikret Yücel Konferans Salonu

 

TÜSEV Sosyal Yatırım Programı Direktörü


Vodafone Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Bölüm Başkanı

 

IBM Türk Kurumsal Vatandaşlık ve Kurumsal İlişkiler Müdürü

 

INTEL Türkiye Kurumsal İlişkiler Müdürü

 

Kayıt için: 0 312 265 0272, Mehmet Erdem, merdem@ttgv.org.tr

Etkinlik ile ilgili detaylı bilgiye www.ttgv.org.tr adresinden ulaşılabilir.